lunduniversity.lu.se

Lignin

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Popular science & Media

Root and branch reform: Swedish scientist makes fuel from tree waste. Read the news Here.

Ny forskning: "Trädens klister" kan blir bensin och diesel. Click Here to read the news on SVT Nyheter.

Från lignin till bensin - En ny process ska omvandla lignin till drivmedel (From lignin to gasoline - A new process converting lignin into fuel). Click Here to read the article in Precess Nordic.

Lignin is the new cellulose – Science Slam 2018-09-14
Video Link. More information please contact PhD student Krithika Ravi.

Framtidens Forskning, 2017-06-28
Lignin – skogens nya guld (in Swedish only)

LTH Nytt, 2015-06-03
På spaning efter skogens guld (in Swedish only)

Page Manager: